Esmalts sintètics S/R línia industrial

52000 ESMALT ANTICALÒRIC

Definició producte:
Esmalt a força d'additius, pigments i resines especials en dissolvents.
Especialment indicada per a la protecció d'objectes, eines i maquinària que estiguin exposats a la calor indirecte de fins a 300ºC.
Idoni per a esmaltar peces en cadenes de muntatge i tallers en què es requereix a més d' altes prestacions, un assecat sorprenentment ràpid. Aplicació a pistola aerogràfica o equip airless.
Posseeix gran permanència de color i una elevada resistència a l'exterior, fins i tot en ambients marins, humits o lleugerament corrosius.

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
52000

53000 ESMALT SINTÈTIC ASSECAT RÀPID BRILLANT

Definició producte:
Esmalt a força d'additius, pigments i resines alquídiques en dissolvents.
Especialment indicada per a la protecció d'objectes, eines i maquinària.
Idoni per a esmaltar peces en cadenes de muntatge i tallers en què es requereix a més d' altes prestacions, un assecat sorprenentment ràpid. Aplicació a pistola aerogràfica o equip airless.
Posseeix gran permanència de color i una elevada resistència a l'exterior, fins i tot en ambients marins, humits o lleugerament corrosius. Acabat brillant.

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
53000

54000 ESMALT SINTÈTIC ASSECAT RÀPID SATINAT

Definició producte:
Esmalt a força d'additius, pigments i resines alquídiques en dissolvents.
Especialment indicada per a la protecció d'objectes, eines i maquinària.
Idoni per a esmaltar peces en cadenes de muntatge i tallers en què es requereix a més d' altes prestacions, un assecat sorprenentment ràpid. Aplicació a pistola aerogràfica o equip airless.
Posseeix gran permanència de color i una elevada resistència a l'exterior, fins i tot en ambients marins, humits o lleugerament corrosius. Acabat setinat.

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
54000

55000 ESMALT SINTÈTIC ASSECAT RÀPID MAT

Definició producte:
Esmalt a força d'additius, pigments i resines alquídiques en dissolvents.
Especialment indicada per a la protecció d'objectes, eines i maquinària.
Idoni per a esmaltar peces en cadenes de muntatge i tallers en què es requereix a més d' altes prestacions, un assecat sorprenentment ràpid. Aplicació a pistola o equip airless.
Posseeix gran permanència de color i una elevada resistència a l'exterior, fins i tot en ambients marins, humits o lleugerament corrosius. Acabat mat.

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
55000