Esmalts sintètics línia decorativa

56000 ESMALT SINTÈTIC BRILLANT

Definició producte:
Esmalt a força d'additius, pigments i resines alquídiques en dissolvents.
Especialment indicada per a la protecció d'objectes, eines i maquinària.
Idoni per a esmaltar peces en cadenes de muntatge i tallers en què es requereix a més d' altes prestacions, un assecat intermedi (6 a 8 hores). Aplicació a brotxa, corró o pistola.
Posseeix gran permanència de color i una elevada resistència a l'exterior, fins i tot en ambients marins, humits o lleugerament corrosius. Acabat brillant.

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
56000

57000 ESMALT SINTÈTIC SATINAT

Definició producte:
Esmalt a força d'additius, pigments i resines alquídiques en dissolvents.
Especialment indicada per a la protecció d'objectes, eines i maquinària.
Idoni per a esmaltar peces en cadenes de muntatge i tallers en què es requereix a més d' altes prestacions, un assecat intermedi (6 a 8 hores). Aplicació a brotxa, corró o pistola.
Posseeix gran permanència de color i una elevada resistència a l'exterior, fins i tot en ambients marins, humits o lleugerament corrosius. Acabat setinat.

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
57000

58000 ESMALT SINTÈTIC MAT

Definició producte:
Esmalt a força d'additius, pigments i resines alquídiques en dissolvents.
Especialment indicada per a la protecció d'objectes, eines i maquinària.
Idoni per a esmaltar peces en cadenes de muntatge i tallers en què es requereix a més d' altes prestacions, un assecat intermedi (6 a 8 hores). Aplicació a brotxa, corró o pistola.
Posseeix gran permanència de color i una elevada resistència a l'exterior, fins i tot en ambients marins, humits o lleugerament corrosius. Acabat mat.

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
58000