Esmalts poliuretà alifàtics 2 comp

81000 ESMALT POLIURETÀ ALIFÀTIC 2 c. BRILLANT

Definició producte:
Esmalt poliuretà alta qualitat de dos components a base de poliacrilats alifàtics.
Especial per a l'embelliment i conservació de fusta, metall i pedra.
Indicada per a la protecció i decorat de maquinària, eines, estructures o peces sotmeses a forts desgast físic o químic. Ideal per al manteniment de bolquets de camions, maquinària agrícola i industrial.
La seva duresa i resistència permet la seva aplicació en sòls industrials de formigó aconseguint-se un acabat perfecte, resistent, i durador, capaç de resistir la rodadura de personal i maquinària industrial lleugera.
Posseeix una gran resistència al desgast tant físic com químic. Acabat brillant.

Envasos:
- 4 + 1 L
- 20 + 5 L

Referència:
81000

82000 ESMALT POLIURETÀ ALIFÀTIC 2 c. SATINAT

Definició producte:
Esmalt poliuretà alta qualitat de dos components a base de poliacrilats alifàtics.
Especial per a l'embelliment i conservació de fusta, metall i pedra.
Indicada per a la protecció i decorat de maquinària, eines, estructures o peces sotmeses a forts desgast físic o químic. Ideal per al manteniment de bolquets de camions, maquinària agrícola i industrial.
La seva duresa i resistència permet la seva aplicació en sòls industrials de formigó aconseguint-se un acabat perfecte, resistent, i durador, capaç de resistir la rodadura de personal i maquinària industrial lleugera.
Posseeix una gran resistència al desgast tant físic com químic. Acabat setinat.

Envasos:
- 4 + 1 L
- 20 + 5 L

Referència:
82000

83000 ESMALT POLIURETÀ ALIFÀTIC 2 c. MATE

Definició producte:
Esmalt poliuretà alta qualitat de dos components a base de poliacrilats alifàtics.
Especial per a l'embelliment i conservació de fusta, metall i pedra.
Indicada per a la protecció i decorat de maquinària, eines, estructures o peces sotmeses a forts desgast físic o químic. Ideal per al manteniment de bolquets de camions, maquinària agrícola i industrial.
La seva duresa i resistència permet la seva aplicació en sòls industrials de formigó aconseguint-se un acabat perfecte, resistent, i durador, capaç de resistir la rodadura de personal i maquinària industrial lleugera.
Posseeix una gran resistència al desgast tant físic com químic. Acabat mat.

Envasos:
- 4 + 1 L
- 20 + 5 L

Referència:
83000