Dissolvents

0650 DISSOLVENT UNIVERSAL INCOLOR

Definició producte:
Barreja de Dissolvents orgànics.
Es pot addicionar a Esmalts Sintètics, Sintètics Assecat Ràpid, Imprimacions i Vernissos. aixímateix, s'utilitza per netejar útils i eines.

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0650

0660 SÍMIL AGUARRÁS UNIVERSAL INCOLOR.

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0660

0670 DISSOLVENT SINTÈTIC INCOLOR.

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0670

0680 DISSOLVENT NETEJA INCOLOR.

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0680

0690 DISSOLVENT POLIURETÀ INCOLOR

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0690

0700 DISSOLVENT EPOXI INCOLOR

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0700

0710 DECAPANT T-100 INCOLOR

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0710

0720 OLI DE LLINOSA REFINAT

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:

0780 NETEJADOR FAÇANES INCOLOR

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0780

0790 HIDROFUGANT SILOXÀ INCOLOR

Envasos:
- 5 L
- 25 L

Referència:
0790