Vernissos sintètics línia professional

70000 VERNÍS MARÍ BRILLANT INCOLOR

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
70000

71000 VERNÍS SINTÈTIC BRILLANT INCOLOR

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
71000

72000 VERNÍS POLIURETÀ 2 Comp. BRILLANT INCOLOR

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
72000

73000 VERNIS PER METALLS

Envasos:
- 4 L
- 22 L

Referència:
73000