Vernissos línia fusta
ESMALTE

FONS APARELL BLANC 113 A

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ESMALTE

CATALITZADOR 113 B PROP. 2:1

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ESMALTE

ACABAT POLIURETÀ BLANC SETINAT/MAT

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ESMALTE

CATALITZADOR BLANCS PROP. 2:1

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ESMALTE

FONS POLIURETÀ 114 A

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ESMALTE

CATALITZADOR POLIURETÀ 114 B PROP. 2:1

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ESMALTE

ACABAT POLIURETÀ TRANSP. SETINAT / MAT PROFUND

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ESMALTE

CATALITZADOR POLIURETÀ TRANSPARENT PROP. 2:1

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ESMALTE

LACA NITRE BRILLANT / SETINAT

Envasos:
- 4 L
- 22 L