Vernissos línia fusta

FONS APARELL BLANC 113 A

Envasos:
- 4 L
- 22 L

CATALITZADOR 113 B PROP. 2:1

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ACABAT POLIURETÀ BLANC SETINAT/MAT

Envasos:
- 4 L
- 22 L

CATALITZADOR BLANCS PROP. 2:1

Envasos:
- 4 L
- 22 L

FONS POLIURETÀ 114 A

Envasos:
- 4 L
- 22 L

CATALITZADOR POLIURETÀ 114 B PROP. 2:1

Envasos:
- 4 L
- 22 L

ACABAT POLIURETÀ TRANSP. SETINAT / MAT PROFUND

Envasos:
- 4 L
- 22 L

CATALITZADOR POLIURETÀ TRANSPARENT PROP. 2:1

Envasos:
- 4 L
- 22 L

LACA NITRE BRILLANT / SETINAT

Envasos:
- 4 L
- 22 L